ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Stedenbouw en landschap

Stedenbouw is onlosmakelijk verbonden met het landschap waarin het is gelegen. Landschap is op haar beurt het resultaat van een ontwikkelingsgeschiedenis die gestart werd met geologische en ecologische processen. Processen die nooit stoppen en alsmaar doorgaan. Om die reden zijn ontwerpen voor stedenbouw en landschap nooit af. Erkenning van dynamiek en verwording van ontwerpen in de context van hun omgeving is kenmerkend voor onze benadering bij elk nieuw ontwerp.

Projecten stedenbouw en landschap