ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Cursus

In de cursus die door ons wordt aangeboden maken we duidelijk dat nieuwbouw en te herbestemmen gebouwen op een positieve manier kunnen bijdragen aan natuur in de gebouwde omgeving. Natuurinclusief Ontwerpen is geen modegrill of de zoveelste trend. Het verlies aan Biodiversiteit wereldwijd is een steeds opnieuw bevestigd gegeven. Natuurinclusief ontwerpen is dé uitdaging voor alle architecten die echt duurzaam willen bouwen.

Het inzicht dat men na de cursus zal hebben verworven is dat de vormgeving van gebouwen voorwaarden kan scheppen voor de vestiging van planten en dieren. Met de kennis van welke planten- en diersoorten mogen worden verwacht en wat hun typische eisen zijn, kan het architectonische ontwerp worden verrijkt met een nieuw kwaliteitscriterium. Inspirerende voorbeelden uit de biologie en uit de architectuurhistorie passeren tijdens de cursus de revue.

Elke bijeenkomst zal aan de hand van het nieuw verkregen ecologische inzicht worden afgesloten met een ontwerpcase.

Cursus Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie