ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Advies

RHeia is een ontwerp en adviesbureau dat zich richt op ecologische vergroening van gebouw en omgeving. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, architecten en ontwikkelaars met ambitie voor het realiseren van gebouwen met ecologische waarde.

Het bureau is erop toegerust om vormgeving, ecologie en techniek als één geheel mee te nemen in de beantwoording van de vraag die veelal uitmondt in ontwerpen, bouwkundige tekeningen en bestekken.

Onze opdrachtgevers weten zich verzekerd van een adviseur die de taal van zowel architecten/bouwers spreekt als die van ecologen.