ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Werkterreinen, drie schaalniveaus

De dingen, gebouwen en steden die we ontwerpen hebben allen effect op ons mensen en onze omgeving. Esthetische, economische en ecologische waardering van deze ontwerpen bepaalt de mate van succes. RHeia architectuur|ecologie legt de focus op vervlechting van de drie genoemde criteria. Anders gezegd, betaalbare gebouwen dienen mooi te zijn en ecologisch van betekenis. In het ontwerp voor steden en dorpen dienen ecologie en architectuur aan de basis te liggen en niet zoals we vaak zien als invullingen later in het proces.