ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Stedelijk meubilair/bouwelementen

De beleving van steden en dorpen berust op de kwaliteit van de openbare ruimte. Ruimte kan omsloten zijn, worden beleefd tussen gebouwen of in de randen. Maar ook vrijstaande objecten vormen ruimte; zoals een vrijstaande boom in het landschap. Ruimtelijke objecten kunnen ruimte maken en plaatsen verbinden maar ook de tijd voelbaar maken. Dat laatste heeft een meerwaarde die wordt verkregen door in het ontwerp ecologische veranderingsprocessen een rol toe te bedelen.

Projecten stedelijk meubilair/bouwelementen