ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Levende gevels

In het kader van experimenteel beton werden 2 studies verricht in samenwerking met het Centrum Cement & Beton om gevels natuurkwaliteit te geven.

Dit leidde tot prototypes voor gevelelementen die ruimte verschaffen aan vogels en vleermuizen. Voor de oppervlakteafwerking van het beton werden toeslagstoffen toegevoegd zodat die begroeid kan raken met mossen en varens. In een tweede prototype werd gestreefd naar hemelwaterafvoer langs de gevel i.p.v. in regenpijpen.

Project levende gevels - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project levende gevels - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project levende gevels - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project levende gevels - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie