ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Biotorens

De biodiversiteit van onze leefomgeving staat onder druk. Diverse onderzoeken tonen dit aan. Dieren en plantensoorten verdwijnen in rap tempo uit onze omgeving. Vogels, vleermuizen, bijen en andere insecten vinden steeds minder mogelijkheden te overleven als gevolg van intensieve landbouw en verstedelijking.

Er wordt gezocht naar maatregelen die de achteruitgang kan afremmen door een ander groenbeheer en een andere manier van bouwen waarbij meer aandacht is voor biodiversiteit en soortenbescherming. Om de achteruitgang van soorten in de stads- en dorpsranden tegen te gaan is het concept van de biotoren bedacht om op twee manieren bij te dragen aan biodiversiteitsverbetering. Enerzijds om met de toren fysieke ruimte te bieden aan nestel-, verblijf- en overwinteringsgelegenheid te bieden aan vogels c.q. vleermuizen en insecten en anderzijds de bewustwording t.a.v. biodiversiteit bij de bevolking te vergroten.

De torens bieden de mogelijkheid met inzet van vrijwilligers en scholen te worden aangepast aan de plaatselijke behoefte voor biodiversiteitsverbetering. Veelal in combinatie met ecologische verbetering van de omgeving.

Project biotorens - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project biotoren - faunatoren Dussen - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project biotoren - faunatoren Dussen - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project biotoren - faunatoren Goirle - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project biotoren zwaluwen, vleermuizen en insecten - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project biotorens - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie