ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Berkengaarde

Studie voor herontwikkeling van een woongebied in de rand van de gemeente Tilburg.

Met deze alternatieve benadering werd een bijdrage geleverd aan de discussie over stads- en dorpsuitbreidingen in relatie tot klimaatbewust, duurzaam en natuurinclusief bouwen.

Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Berkengaarde - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie