ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Molenpark

In opdracht van de stichting Biodiversiteit Goirle werd een ontwerp gemaakt voor de renovatie van een park in Goirle. Aanleiding was de verloedering door verwaarlozing. De combinatie van een graanmolen, een heemtuin, een kinderboerderij met kleinvee en restanten van een dorpstuin met houtwal leidde tot het ontwerp van een parkaanleg waarin het aspect akkerdorp Goirle werd weerspiegeld.

Het plan hield de restauratie in van de houtwal met een ondergroei van stinzenplanten, een hoogstamboomgaard met bloemrijke weide, een speelweide met natuurlijke elementen en een graanakkertje met oude graangewassen. Dit plan met een hoge waarde voor de plaatselijke biodiversiteit werd door de omwonenden gedragen maar sneuvelde jammerlijk in het gemeentelijke beleid.

Project Molenpark - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Molenpark - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Molenpark - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie