ontwerpatelier Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie architectuur & ecologie

Kleinder Liempd

Ontwerponderzoek voor de locaties Kleinder Liempd en het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) aan de Oorsprong in de gemeente Boxtel. Het onderzoekt de mogelijkheden voor de herontwikkeling van de huidige locatie t.b.v. de bouw van een beperkt aantal woningen.

Het onderzoek vormt een eerste aanzet tot een beeldkwaliteitsplan en richtte zich met name op de fysieke verschijningsvorm van het plan in het kleinschalige agrarische landschap. Bestaande bedrijfsgebouwen en een grote varkensstal werden opzettelijk gespaard om in het plan te worden opgenomen als historische referenties in een nieuw expressief kader. De configuratie van gebouwen met horizontale paden die in het licht glooiende landschap snijden verleent het plan een expressief karakter waarin het oude landschap naar boven wordt gehaald.

Project Kleinder Liempd - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Kleinder Liempd - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie
Project Kleinder Liempd - Rheia ontwerpatelier - architectuur - ecologie